הברזל 34 תל אביב

App4 Youth At Lool.vc – mentor

מנטור לנערים בפיתוח אפליקציות – הקטון בלול